Dette er et Diku finansiert prosjekt. https://diku.no/

Prosjektets hensikt:

Utvikle en modell med digitale verktøy for læringsanalyser som bidrar til økt motivasjon og læringsutbytte for fagskolestudenter, kvalitetsutvikling av læringsprosessene og utdanninger, utvikling av lærerrollen og styringsdata for ledere. Dette skal inngå i en pedagogisk / didaktisk modell for nettutdanninger.